ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่างที่เว็บคอนเน็คชั่น

เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเข้าร่วมทีมของที่กำลังขยายอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ หาคุณมีสิ่งเหล่านี้ คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดี, โบนัส, การประกันสุขภาพส่วนบุคคล, และโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Manager / Executive)

สัญชาติไทยหรือต่างชาติ (ประจำที่สำงานงานกรุงเทพฯ)

เป็นผู้ที่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองอย่างกระตือรือร้น สามารถผลักดันธุรกิจไปข้างหน้ามุ่งสู่ตลาดใหม่ในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างอิสระ คุณสมบัติที่จำเป็น ประกอบด้วย:

ผู้ช่วยเว็บเมเนเจอร์ (Assistant Web Manager)

สัญชาติไทย (ประจำที่สาขากรุงเทพฯ และ ภูเก็ต)

นักออกแบบเว็บไวต์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานนักออกแบบและนักพัฒนาเว็บไซต์ได้ ผู้สมัครต้องมีทักษะและประสบการณ์ดังต่อไปนี้ :

นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)

สัญชาติไทย (ประจำที่สาขากรุงเทพฯ และ ภูเก็ต)

นักออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ แก้ไขดูแลให้กับเว็บไซต์แบบที่แสดงผลได้ดีกับทุกอุปกรณ์และเว็บไซต์แบบง่ายๆ สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมบริการ คุณจะรับผิดชอบในการแก้ไข สร้างสรรค์ และ บำรุงรักษา รูปแบบ ลักษณะที่มองเห็น และการใช้งานของเว็บไซต์ โดยปกติแล้วเราคาดหวังความสามารถที่เป็นเลิศใน HTML และ CSS สำหรับบทบาทของนักออกแบบเว็บไซต์แบบที่แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์ บวกกับทักษะและประสบการณ์ดังต่อไปนี้

นักพัฒนาเว็บไซต์ (Programmer / Web Developer)

สัญชาติไทย (ประจำที่สาขากรุงเทพฯ และภูเก็ต)

ในฐานะนักพัฒนาเว็บไซต์ บทบาทหน้าที่ของคุณจะต้องเขียนออกแบบ ทดสอบ รหัส Front-End ที่มีประสิทธิภาพ ของเว็บไซต์ในอุตสาหกรรมบริการที่ล้ำสมัยได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับทีมนักพัฒนาและนักออกแบบในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดและการปฏิบัติที่ดีที่สุด

คุณสมบัติที่จำเป็น:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอวุโส (Senior Accountant)

สัญชาติไทย (ประจำที่สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)

รับผิดชอบในการเตรียม ดูแล กระบวนการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี, ภาษี และงานฝ่ายบุคคล ประจำที่สำนักงานใหญ่จังหวัดภูเก็ตของเรา คุณสมบัติที่จำเป็นประกอบด้วย :

พนักงานบัญชี / ผู้ดูแลสำนักงาน (Accounting / Office Administrator)

สัญชาติไทย (ประจำที่สาขาจังหวัดภูเก็ต)

มีแรงจูงใจ เรียนรู้เร็ว จำเป็นต้องช่วยงานด้านบัญชีและงานดูแลสำนักงานที่สำนักงานใหญ่จังหวัดภูเก็ต คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหนุ่มสาวของบริษัทที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแห่งนี้

คุณสมบัติที่จำเป็น:

ผู้จัดการฝ่ายรายได้และช่องทางการขาย (Revenue & Distribution Manager)

สัญชาติไทยหรือต่างชาติ (ประจำที่สำนักงานกรุงเทพฯ และ ภูเก็ต)

การมุ่งผลสัมฤทธิ์เฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถเริ่มงานได้ทันที รับผิดชอบการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ๆอย่างเป็นอิสระ ทักษะและประสบการณ์สำคัญที่ต้องการ:

ส่งใบสมัครโดยการเขียนด้วยลายมือต้นเองพร้อมกับจดหมายปะหน้าและเงินเดือนที่คุณคาดว่าจะได้รับมาที่ jobs@webconnection.asia