ตัวแทนการขายออนไลน์

ช่องทางการกระจายการขายออนไลน์

ด้วยระบบแชแนลรูม โรงแรมของคุณสามารถจะกระจายการขายออนไลน์ ณ เวลาปัจจุบัน ไปยังตัวแทนการขายออนไลน์ (OTA) ได้หลายร้อยรายทั่วโลก

ใช้ประโยชน์จากตัวแทนการขายให้มากที่สุด ด้วยการกระจายห้องพักของโรงแรมของคุณไปยังตลาดลูกค้าเฉพาะที่มีกำลังซื้อสูง ที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ที่คุณต้องการ ระบบแชแนลรูมเป็นแพลตฟอร์มที่เก็บไว้บน Cloud server ที่สามารถจัดการกับตัวแทนการขายหลายๆ ที่ได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถรับบุ๊คกิ้งได้เร็วขึ้น และเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น