ตัวแทนการขายออนไลน์

ช่องทางการกระจายการขายออนไลน์

ด้วยระบบแชแนลรูม โรงแรมของคุณสามารถจะกระจายการขายออนไลน์ ณ เวลาปัจจุบัน ไปยังตัวแทนการขายออนไลน์ (OTA) ได้หลายร้อยรายทั่วโลก

Use online travel agencies to your advantage by spreading your hotel room distribution to lucrative and niche markets in locations that you choose. Channel Manager is a cloud based platform that manages multiple agencies at the same time to get bookings faster and increase revenues.


LINE Web Connection

By continuing to use this website you agree to the use of cookies according to our Privacy Policy.

Cookie Consent Preferences

Your personal data provided to us will be protected as per our Privacy Policy.

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Mandatory Cookies
  Always Active

  These are necessary for the basic functioning of the website and for its correct performance.

 • Analytics Cookies / Advertising and Social Media Cookies

  Analytics Cookies
  These enable use of the website to be measured, in order to ensure its proper performance and to improve its functioning.
  Advertising and Social Media Cookies
  These are used to display and measure ads which are relevant to our users, as well as enabling interaction with social media. Data may be shared with companies outside of Web Connection.
  Cookies Details

Save My Preferences