ตัวแทนการขายส่ง

ช่องทางการกระจายการขายออนไลน์

ด้วยระบบแชแนลรูม โรงแรมของคุณสามารถได้ประโยชน์จากการกระจายการขายออนไลน์ ณ เวลาปัจจุบัน ไปยังตัวแทนการขายส่งทั่วโลกและตามตลาดภูมิภาคต่างๆ

Wholesalers are a valuable source of business for hotels, and are in a key position being able to negotiate packages and rates with travel suppliers. By connecting your hotel property management system (PMS) with Channel Manager, wholesaler room inventory and rate updates are automatic eliminating the need for manual entry.


LINE Web Connection