ตัวแทนการขายส่ง

ช่องทางการกระจายการขายออนไลน์

ด้วยระบบแชแนลรูม โรงแรมของคุณสามารถได้ประโยชน์จากการกระจายการขายออนไลน์ ณ เวลาปัจจุบัน ไปยังตัวแทนการขายส่งทั่วโลกและตามตลาดภูมิภาคต่างๆ

ตัวแทนการขายส่ง ถือเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของโรงแรม อีกทั้งยังเป็นจุดสำคัญที่ทำให้โรงแรมสามารถต่อรองเรื่องแพคเกจและราคากับทางผู้ผลิตได้ และด้วยการเชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการโรงแรม (PMS) เข้ากับระบบแชแนลรูม จำนวนห้องพักคงเหลือของตัวแทนขายส่ง และการปรับเปลี่ยนราคา จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และจะช่วยตัดความจำเป็นในการที่จะต้องใส่ราคาหรือข้อมูลต่างๆ แบบทีละตัวเหมือนเมื่อก่อน