ระบบบริหารราคาขายห้องพัก
Rate Manager

ทำให้ราคาห้องพักของคุณเหมาะสม โดยใช้การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

นวัตกรรมและเครื่องมือการคิดคำนวณราคาที่ใช้ได้อย่างง่ายดายของเรานี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ราคาห้องพักของคู่แข่งต่างๆ ในการดูเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เครื่องมือที่ใช้งานแสนง่ายดายตัวนี้จะจัดการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ แบบเรียลไทม์ (Real-Time) อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความกดดันในการตัดสินใจกำหนดราคาห้องพักในแต่ละวัน มีการแจ้งเตือนเมื่อการการเปลี่ยนแปลงในตลาด และ ทำให้การตัดสินในเรื่องราคาห้องพักเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยทำให้ราคาห้องพักมีความเหมาะสมและเพิ่มรายได้

ทำไมต้องสมาร์ทเรท Rate Manager ?

ข้อมูลเปรียบเทียบราคาโรงแรมคือสิ่งที่จำเป็น

  • ข้อมูลจะถูกปรับปรุงรายวัน หรือคุณสามารถดึงข้อมูลปัจจุบันเองได้ทุกเวลาที่ต้องการ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้เสมอ
  • เปรียบเทียบราคาและความต้องการของตลาดของโรงแรมคุณ กับโรงแรมที่เป็นคู่แข่งต่างๆได้ในคราวเดียว
  • ดูได้ว่าราคาและชื่อเสียงของคุณสามารถแข่งขันกับที่อื่นได้หรือไม่ และช่วยเพิ่มอัตราเฉลี่ยของรายได้ต่อจำนวนห้องพักที่มีไว้จำหน่าย (RevPar)
  • ตั้งค่ารับการเตือนเมื่อห้องพักในท้องตลาดลดลง เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนห้องและราคาเพื่อเพิ่มการขาย
  • สร้างกฎในการเปลี่ยนแปลงราคาตามความผันผวนของราคาและความต้องการของตลาด

ดูวีดีโอ ทดลองใช้งาน

ลูกค้าของเรา