ผลิตภัณฑ์

การแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มรายได้ให้คุณ

ออกแบบเว็บไซต์

แสดงผลได้อย่างสวยงามบนทุกหน้าจอ
แบบสำเร็จรูปและแบบสั่งออกแบบพิเศษ
ง่ายต่อการใช้ระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์
รูปแบบที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม

ระบบการจองห้องพัก

ผลักดันให้เกิดการจองตรงบนเว็บไซต์
ผสมผสานกับเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์
แสดงผลได้อย่างสวยงามบนทุกหน้าจอ
เป็นมิตรกับผู้ใช้

อ่านเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการห้องพัก

ลดภาระผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบความเท่าเทียมกันของราคาขายห้องพัก
เพิ่มรายได้
เพิ่มช่องทางการขาย

อ่านเพิ่มเติม

ระบบบริหารราคาขายห้องพัก

วิเคราะห์คู่แข่งอย่างรวดเร็ว
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ปรับปรุงราคาให้เหมาะสม
เพิ่มรายได้

อ่านเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการโรงแรม

การปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อกับระบบการจองอย่างสมบูรณ์
เก็บบันทึกความพอใจในส่ิงต่างๆ ของแขกผู้เข้าพัก
การกำหนดงานดูแลรักษาภายในโรงแรมอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม

การบริหารรายได้และการขายห้องพักผ่านเว็บไซต์ตัวแทนต่างๆ

ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล
ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลักดันให้เกิดยอดขายโดยตรง
เพิ่มรายได้

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดยุคดิจิตอล

เพิ่มอันดับในเว็บไซต์ Google ให้สูงขึ้น
เพิ่มจำนวนผู้ติดตามในสังคมออนไลน์
เพิ่มความภักดีในตราสินค้า
เพิ่มกลุ่มลูกค้าสู่ระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

อัตลักษณ์ของแบรนด์

ทำให้ภาพพจน์ของคุณดูแปลกใหม่
สร้างความสนใจ
สร้างการเชื่อมโยง
ทำให้เกิดการกล่าวถึง

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางและการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิตัล

นำเสนอเทคโนโลยีระดับโลกด้วยการบริการแบบส่วนตัว