การบริหารรายได้และการขายห้องพักผ่านเว็บไซต์ตัวแทนต่างๆ OTA & Revenue Management

บริหารจัดการราคาห้องพักและจำนวนห้องพักที่ยังคงเหลือแบบเฉพาะสำหรับคุณ เพื่อเพิ่มรายได้

ลืมความกดดันจากการจัดการราคาห้องพักในแต่ละวัน ด้วยบริการการบริหารจัดการรายได้และเว็บไซต์ผู้ให้บริการจองห้องพักโรงแรมต่างๆ ผู้จัดการฝ่ายรายได้ของเรามีประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมโรงแรม และสามารถช่วยคุณดูแลงานที่เกี่ยวกับการบริหารรายได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การปรับปรุงช่องทางของเว็บไซต์ผู้ให้บริการการจองห้องพักต่างๆ (OTAs) เพื่อที่จะนำเสนอบริการการบริหารและให้คำปรึกษาส่วนบุคคลอย่างเต็มที่

การบริหารรายได้และการขายห้องพักผ่านเว็บไซต์ตัวแทนต่างๆ OTA & Revenue Management ?