ระบบการบริหารจัดการรายได้

ระบบการบริหารจัดการรายได้ (RMS) เป็นเครื่องมืออันชาญฉลาด ที่ช่วยวิเคราะห์ราคาห้องพัก ความต้องการซื้อและขายห้องพัก และเปรียบเทียบราคาให้คุณได้ ระบบ RMS ชั้นนำสามารถเชื่อมต่อกับระบบแชแนลรูมได้เพื่อให้ราคาห้องพักที่ตั้งไว้ สามารถกระจายไปยังช่องทางการทำจองออนไลน์ต่างๆ ได้ทันท่วงที และเพิ่มโอกาสขายห้องพักแต่ละห้องให้มากขึ้น ระบบแชแนลรูมของเว็บ คอนเน็คชั่นสามารถเชื่อมต่อกับ PMS หรือ CRS และ RMS ได้ เพื่อการแก้ปัญหาการกระจายการขายโดยสมบูรณ์