ระบบการจองห้องพักส่วนกลาง

ระบบการจองห้องพักส่วนกลางของโรงแรม (CRS) ช่วยจัดการให้ข้อมูลต่างๆ ของโรงแรมจาก PMS และ ระบบการจองทางโทรศัพท์ มารวมอยู่ในที่เดียวกัน ระบบแชแนลรูมของเว็บ คอนเน็คชั่น เชื่อมต่อกับ CRS ของคุณ ด้วยตัวแทนการขายห้องพักออนไลน์ที่ทำให้คุณกระจายการขายห้องพักของคุณไปยังทั่วโลกและทั่วตลาดภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะสามารถทำได้ทันที ณ เวลาปัจจุบัน ช่วยกำจัดการใส่ข้อมูลแบบทีละตัว ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้