ระบบการจองห้องพักโรงแรม (booking engine)

ช่องทางการกระจายการขายออนไลน์

ระบบแชแนลรูมโดยเว็บ คอนเน็คชั่น เชื่อมต่อกับระบบการจองห้องพักทางอินเตอร์เน็ตชั้นนำทั่วโลก ทำให้โรงแรมคุณเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเป็นประวัติการณ์

Drive business to your direct revenue channel and save money on commissions with a hotel website and booking engine. Channel Manager integrates with hundreds of booking engines updating inventory and rates in real-time. Bookings from your website are delivered instantly to your PMS preventing overbookings and eliminating the need for manual entry.


LINE Web Connection