ระบบการกระจายการขายทั่วโลก (GDS)

ช่องทางการกระจายการขายออนไลน์

ระบบแชแนลรูมจากเว็บ คอนเน็คชั่น เชื่อมต่อกับระบบ GDS ชั้นนำของโลก เพื่อให้โรงแรมของคุณเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วถึงเป็นประวัติการณ์

The travel industry is dominated by global distribution systems (GDSs) and with a single connection your hotel can integrate with a vast network of travel agents across the globe. Connecting to GDSs gives your room inventory greater exposure and increasing the opportunity to increase revenue.


LINE Web Connection