ระบบการกระจายการขายทั่วโลก (GDS)

ช่องทางการกระจายการขายออนไลน์

ระบบแชแนลรูมจากเว็บ คอนเน็คชั่น เชื่อมต่อกับระบบ GDS ชั้นนำของโลก เพื่อให้โรงแรมของคุณเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วถึงเป็นประวัติการณ์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ถูกควบคุมโดยระบบการกระจายการขายทั่วโลก (หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า GDS) และด้วยการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวนี้ ทำให้โรงแรมของคุณสามารถเชื่อมเข้าถึงเครือข่ายที่กว้างขวางของตัวแทนท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลกได้ การเชื่อมต่อกับ GDS ทำให้จำนวนห้องพักของคุณสามารถกระจายได้ทั่วถึงและกว้างขวางขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย